reformováníChemie
[Latina], úprava složení benzínu k získání vhodnějšího oktanovéno čísla, reformování parní, oxidace metanu (zemního plynu) nebo jiných uhlovodíků vodní párou za vzniku vodíku a oxidu uhelnatého. Reakce slouží k výrobě vodíku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 7. 2006
Autor: -red-