řecko-turecká válka 1897Válka o ostrov Krétu, vyvolaná protitureckým povstáním na Krétě roku 1896. Povstalci v únoru 1897 vyhlásili připojení Kréty k Řecku a na ostrově se vylodil oddíl řeckého vojska. V dubnu 1897 osmanská říše vyhlásila Řecku válku, která po 30 dnech skončila porážkou řeckého vojska. Řecko si sice v podstatě zachovalo svůj dosavadní územní rozsah, ale muselo zaplatit 4 miliony tureckých liber kontribuce a jeho finance byly postaveny roku 1898 pod mezinárodní kontrolu. Kréta se však již fakticky nevrátila do tureckých rukou, po novém povstání 1898 jí byla poskytnuta autonomie, sice pod formální svrchovaností sultána, ale ve faktické správě vrchního komisaře jmenovaného velmocemi.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 7. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: