radiumChemické prvky
[Rádyum, latina], značka Ra, chemický prvek II. A skupiny periodické soustavy, protonové číslo 88, relativní atomová hmotnost 226,0254, teplota tání 960°C, teplota varu 1140°C. Radium bylo objeveno 26.12.1898 M. a P. Curieovými, elementární radium bylo izolováno roku 1911 (Curie a Debirne). Sříbrobílý radioaktivní kov, nejstálejší izotop je Ra, poločas rozpadu 1590 let, objeven v roce 1898. Vyskytuje se v malých množstvích v rudách uranu, v nichž se tvoří rozpadem 238U. Roční světová produkce radia je několik desítek gramů. Při rozpadu na radon 222Rn vysílá záření α a γ. Používá se například v lékařství k ozařování nádorů. Je velmi reaktivní, chemicky podobné baryu. Ve sloučeninách má radium oxidační číslo II. Sloučeniny radia: například chlorid, bromid, uhličitan, síran radnatý.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 12. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: André-Louis Debierne, kovy alkalických zemin, Marie Curie-Skłodowská, polonium, radon.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: