původ vínaVinařství
Historické prameny původu vína je nutno hledat na Blízkém východě, či oblasti středomoří, odkud réva vinná pochází. Rozšířena byla již ve starověkém Egyptě a Orientu ve 3. tisíciletí př.n.l. Starověkým Řekům bylo známo víno dle zápisů lineárním písmem z doby Krétské a Mykénské kultury již ve 2. tisíciletí př.n.l. Řekové pokládali víno za dar boha Dionýsa. Římané ztotožnili Dionýsa s bohem Liberem a zcela přizpůsobili Liberův kult kultu Dionýsovu. Uctíval se rovněž kult boha Bakcha. Odtud bakchanálie, při slavnostech boha Dionýsa. Ženy (bakchantky) jdoucí v průvodu nesly v koši obří falus, hlavní symbol síly a plodnosti, zakrytý různými plody. Večer se oslava boha Dionýsa proměnila v mystérium, provázené sexuální nevázaností – orgiemi, v okamžiku kdy se koš zakrytý plody odhalil. Tyto bakchanálie byly silně omezeny a kontrolovány od roku 186 př.n.l. nařízením senátu (senatus consultum de Bacanalibus). Na Moravu přinesli révu vinnou pravděpodobně římští legionáři asi ve 2. až 3. století (severní hranice pěstování révy vinné je téměř totožná s hranicí, kam vstoupila bota římského legionáře a kde po nějakou dobu pobyl). Pěstování révy bylo známé rovněž starým Slovanům, dle fragmentů vykopávek na hradištích v Mikulčicích, Pohansku a Velehradě (semínka ušlechtilé Vitis vinifera, vinohradnické nože atd.)

Datum vytvoření: 6. 2. 2006
Datum aktualizace: 6. 2. 2006
Autor: Milan Sedláček

Odkazující hesla: víno.

Reklama: