Pugwashské hnutí[Pagvošské], mezinárodní hnutí, které je volnou platformou vědců, inženýrů a jiných odborníků, jejímž cílem je nejen upozornit na hrozby, týkajících se jaderných, biologických, chemických i konvenčních zbraní, jejich dopadů na životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj, ale především podnítit všeobecnou veřejnou diskusi o možnostech, jak těmto hrozbám předcházet. Počátkem hnutí bylo setkání 22 vědců z 10 zemí v kanadském městečku Pugwash v červenci 1957. Účastníci zde jednali o hrozbě, kterou pro lidstvo představuje vodíková bomba. U zrodu hnutí stáli F. Joliot-Curie, A. Einstein, B. Russel aj. Pugwashské hnutí nemá přesně organizované členství. Členy jsou národní skupiny hnutí a vědečtí pracovníci pozvaní na jednotlivé konference a sympozia. Řídícím a výkonným orgánem Pugwashského hnutí je stálý výbor, jehož sídlem je Londýn.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: