půdaZemědělství , svrchní zvětrávající vrstva zemské kůry, skládající se z rozmělněných a chemicky pozměněných hornin a organických zbytků rostlinného a živočišného původu. Je oživená půdními organismy a prostoupená vodou a vzduchem. Její charakteristickou vlastností je úrodnost. Půda je základní výrobní prostředek v zemědělské výrobě, jehož účinnost je dána úrodností půdy, která vzniká v přírodním půdotvorném procesu a závisí dále na činnosti člověka. Půda slouží v zemědělství jako pracovní předmět i pracovní prostředek. Zvyšování úrodnosti půdy je hlavním způsobem intenzifikace zemědělské výroby.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 3. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: celina, katéna, kypření, médium, orná půda, pseudoglejové půdy, smonica, taxonomie, vlastnosti půd, závlahové hospodářství, závlahové hospodářství.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: