psychogymnastika[Psichogimnastyka], metoda skupinové psychoterapie založené především na pantomimické aktivitě jednotlivce za předpokladu příznivých účinků psychicky očistného efektu (katarze) a korektivní zkušenosti. Byla vytvořena českou psychoterapeutickou školou, v jejímž kontextu byla rozčleněna na přípravnou, pantomimickou a uklidňující fázi. Pro svou přístupnost a atraktivnost je psychogymnastika- vhodná zejména k aplikaci v dětské psychoterapii.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 11. 2006
Autor: -red-

Reklama: