psychický stavTermín označující v kontinuu psychické činnosti subjektu hypotetickou fázi převahy procesů vytvářejících po určitou dobu svou ekvilibrací charakteristický obraz vnitřní činnosti individua v závislosti na stimulující situaci (stav očekávání, napětí, zaměřenosti). Jiné pojetí ztotožňuje psychický stav s časově vymezeným celkovým laděním osobnosti (skleslá nálada, euforie), které je ve skutečnosti souborem déle probíhajících psychických procesů. Současná psychologie chápe psychický stav (stejně jako proces, vlastnost a strukturu) jako dynamický a komplexní jev, nikoli jako rigidní izolované schéma.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 11. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: frustrace.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: