psychagogika[Řečtina], jedna z forem psychoterapie, založená na vědomé a aktivní spoluúčasti nemocného při řešení jeho problému (životní situace), psychoterapeutický postup vedoucí léčeného k tomu, aby vlastními silami došel k revizi svých nesprávných životních postojů a k úpravě stávajícího životního stylu podle pravidel psychohygieny.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: