psinkaFebris canum contagiosa, FCC, canine distemper – nejzávažnější infekční onemocnění masožravců působící značné ztráty zejména v chovech psů. Onemocnění vyvolává RNA virus z rodu Morbillivirus, čeleď Paramyxoviridae. Teploty 50 až 60 °C ho spolehlivě ničí do třiceti minut. V letním období a v oblastech s teplejším podnebím přežívá patogen jen v nakaženém zvířeti. Zmražením na teplotu – 65 °C, případně lyofilizací zůstává virus dlouhodobě stabilní. K přirozené infekci jsou kromě psů vnímaví i další zástupci čeledi psovití (př. liška, vlk), dále fretka, tchoř, lasička, hyena, medvěd, ale také tuleni, delfíni a ostatní savci. Člověk není vůči přirozené infekci vnímavý. K onemocnění dochází hlavně kapénkovou infekcí při kontaktu s nemocným zvířetem. Virulence jednotlivých kmenů viru se značně liší, stejně jako jejich afinita k různým tkáním. Nejčastěji se onemocnění vyskytuje u štěňat a dorůstajících psů ve stáří tří až šesti měsíců. Inkubační doba nemoci trvá čtrnáct až dvacet jedna dní. Klinický průběh závisí kromě virulence kmene i na imunitním stavu postiženého organismu. U zvířat s dobře odpovídajícím imunitním systémem k onemocnění, které by se klinicky projevilo, nedochází. Jedinci s průměrnou imunologickou odpovědí se neubrání perzistenci viru v nervové tkáni nebo kůži. Navíc se u takto postižených psů mohou projevit příznaky postižení centrálního nervového systému (CNS), hyperkeratóza prstních polštářků a psinkové impetigo. U psů s neodpovídajícím imunitním systémem dochází k projevům nemoci, které zpravidla končí smrtí. Z hlediska stupně poškození CNS lze rozlišit dvě formy psinky – zánětlivou a nezánětlivou formu. Infekce přestupuje i přes placentu. V závislosti na fázi březosti může způsobit potraty, porody mrtvých štěňat nebo štěňat se špatně odpovídajícím imunitním systémem. Pokud štěňata onemocněla před nebo na začátku výměny mléčného chrupu, vzniká u nich tzv. psincový chrup s typickou hypoplazií skloviny. Klinicky se onemocnění rozlišuje na lehkou a těžkou formu. U lehké formy převažují příznaky postižení dýchacího systému jako jsou výtoky z nosu a očí, kašel a dušnost, dále se mohou vyskytnou příznaky postižení kůže (hyperkeratóza prstních polštářků, tzv. nemoc tvrdých tlapek), popřípadě i nervové příznaky, které jsou ale typičtější pro těžkou formu. V zemích s důsledně prováděnou imunoprofylaxí se psinka vyskytuje vzácně. Imunoprofylaxe spočívá ve vakcinaci štěňat od šestého týdne věku s jednou či dvěma revakcinacemi do stáří tří měsíců věku mláděte. Poté následuje opakování vakcinace každý rok.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 7. 2008
Autor: -vc-

Odkazující hesla: infekční laryngotracheitida psů, paramyxoviry.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: