provincieAntický Řím
Ve starověku původně označení působnosti římských úředníků. Od roku 227 př.n.l. se provincie stala administrativní jednotkou římské říše. Správu provincie a legií, které v nich byly umístěny, vedl prokonzul. Od principátu se provincie dělily na senátní (starší výboje) a císařské (nové výboje, například Egypt, kam byl senátorům vstup zakázán). Za císařství se provincie postupně vyrovnaly Itálii a Římu. Za dominátu byl jejich počet rozšířen a byly podřízeny diecézím.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: legie, prokonzul.