prostorFyzika, speciálně zavedené prostory, například prostor konfigurační (jeho body jsou určeny polohami částic dané soustavy), prostor fázový (body jsou určeny polohami a hybnostmi částic), prostor Hilbertův (tvořený jistou třídou funkcí). V teorii relativity se pracuje se čtyřrozměrným časoprostorem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: časoprostor, obecná teorie relativity, oběžná dráha, rovina dráhy, speciální teorie relativity.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: