propylenStarší název propenu CH3CH=CH2, bezbarvý plyn, zkapalňující při -47,7°C. Je možné jej připravit z propanolu, z propylhalogenidů, průmyslově z plynů při zpracování hnědouhelných dehtů. Polymerací se získává polypropylen.

Datum vytvoření: 10. 10. 2005
Datum aktualizace: 30. 11. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: isopropylalkohol, petrochemie, polyolefiny, polypropylen.