profesiografieMetoda popisu a rozboru určitých komplexů pracovních činností, užívaná v psychologii práce pro získání co nejširšího spektra poznatků o pracovníkovi a jeho práci v rámci dané profese. Výsledkem profesiografie (anglicky job-analysis) je tzv. profesiogram, jehož variabilní struktura sleduje 3 základní cíle: podat pokud možno vyčerpávající informaci o příslušné profesi, získat podklady pro poradenskou činnost (rozmisťování pracovníků do různých profesí) a pořídit vstupní materiály pro racionalizační zásahy uvnitř konkrétní profese. Profesiografické studie se liší nejen podle účelu provádění, ale i podle profesí a aplikované techniky rozboru. Proto psychologové práce vyvíjejí značné úsilí směřující ke sjednocení metodických postupů profesiografie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 3. 2003
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: