procesní zásadyVůdčí ideje ovládající občanské soudní, trestní, arbitrážní a správní řízení včetně organizace státních orgánů, jež v řízení rozhodují. Některé procesní zásady jsou společné všem druhům řízení (zásada materiální pravdy, volného hodnocení důkazů), někdy v jednom druhu řízení platí opak zásady uplatňující se v jiném řízení (zejména zásady dispoziční a projednací v občanském soudním řízení a zásady oficiality a vyhledávací v trestním řízení); některé procesní zásady jsou specifické jen pro určitý druh řízení (například zásada stíhání jen ze zákonných důvodů pro řízení trestní). Zvláší důležité procesní zásady jsou zakotveny přímo v ústavě (zejména zásada materiální pravdy, ústnosti a veřejnosti).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: vyhledávací zásada, zásada dispoziční, zásada formální pravdy, zásada objektivní pravdy, zásada oficiality, zásada projednací, zásada volného hodnocení důkazů.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: