probandProbandus – jedinec, který je předmětem výzkumu. Je to soba podrobující se určité zkoušce či testu. Termín užívaný v biologii (například v antropologii člověk proměřovaný antropometrickými metodami, v genetice jedinec, od něhož se začíná výzkum dědičnosti). V psychologii, pedagogice a v sociologii se užívá analogický termín respondent.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: standardizace.