přístrojZařízení které nekoná práci, ale v němž probíhá fyzikální nebo chemický děj. Například přístroj měřící (ampérmetr), přístroj telefonní, přístroj nivelační. Ve vědě prostředek lidského poznání, používaný při pozorováni a experimentu. V moderním vědeckém poznání přístroje dovolují zkoumat takové objekty, jež jsou nepřístupné bezprostřednímu smyslovému vnímáni, zejména mají důležitou a stále vzrůstající úlohu při vytváření podmínek, za nichž lze určité jevy zkoumat.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 11. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: