přistěhovalectvíImigrace – trvalé nebo dlouhodobé přesídlení osob na území jiného státu, než ve kterém měly své bydliště. K přistěhovalectví dochází z pracovních, politických, náboženských a jiných příčin. Většina států uplatňuje zásadu předběžného individuálního schvalování vstupu cizince na své území (vízum). Zřízení trvalého bydliště na svém území může stát vázat na zvláštní povolení. V řadě států existuje zákon o přistěhovalectví, který obsahuje kritéria výběru imigrantů. V řadě států též dochází k rasové a národnostní diskriminaci přistěhovalců. Stát může poskytnout cizinci azyl. Osoby, které opustily svou vlast za mimořádných okolnosti (válka, ozbrojený konflikt v zemi), jsou považovány za uprchlíky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2002
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: