příslovečné určeníadverbiale – jazykověda větný člen rozvíjející sloveso, přídavné jméno nebo příslovce (přišel brzy, brzy starý, příliš brzy); Závislost na řídícím členu, s nímž tvoří syntaktickou dvojici, formálně nevyjadřuje. Označuje okolnosti a vztahy místní, časové, způsobové, příčinné, účelové, podmínkové a přípustkové, vyjadřováno bývá příslovcem, jménem v pádě prostém, častěji předložkovém (přijel autem do práce) nebo infinitivem (šel se koupat).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: akuzativ, genitiv.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: