příslovceJazykověda, adverbium – druh plnovýznamových slov neohebných, který vyjadřuje příznak dějů, předmětů, vlastností nebo okolností. Ve větě má zpravidla platnost příslovečného určení. Podle významu se dělí na příslovce místa, času, příčiny, způsobu a míry. V češtině vznikají ustrnutím pádů jmen prostých (dole, doma, celkem) nebo předložkových (tzv. příslovečné spřežky, nahoře, zpaměti) nebo se tvoří z adjektiv příponou -e, -y, řidčeji -o (dobře, široce i široko, česky). Samostatnou skupinu tvoří příslovce souvztažná se zájmeny (kde, kdy, kdo, který, tu, tam, tehdy, tak, ten, takový). Stupňují se příslovce odvozená od přídavných jmen jakostních.

Datum vytvoření: 17. 8. 2005
Datum aktualizace: 6. 11. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: superlativ.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: