přirozené hraniceOznačení státních hranic, jejichž bezpečnost zaručovaly přírodní podmínky (tyto hranice byly tvořeny např. pohořím, mořem, řekami nebo močály). Tento pojem se užíval už v antice, v novověku se opakovaně objevoval především v souvislosti s Francií ("limites naturelles") – za její přirozené hranice byl považován Rýn, dále Alpy a Pyreneje.

Datum vytvoření: 10. 3. 2008
Datum aktualizace: 10. 3. 2008
Autor: mim

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: