příponaJazykvěda, sufix – morfém slovotvorný (prav-ice) nebo gramatický (boj-ovat, přípona kmenotvorná), který přistupuje k základu (kořeni nebo kmeni) slova. Slovotvorná přípona v širším smyslu zahrnuje vlastní slovotvornou příponu (-io-e) a soubor mluvnických koncovek, reprezentovaný koncovkou základního tvarn (-ic-e).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: