princip superpozice vlnJeden ze základních principů každé klasické vlnové teorie (vlnové optiky, akustiky, teorie záření, teorie šíření vln na vodní hladině, teorie pružnosti). Stanoví, že pohybové efekty prostředí nebo pole (zhuštění plynu v akustické vlně výchylka vodní hladiny) v daném bodě prostoru a v daném okamžiku dvěma různými vlnami jsou lineární superpozicí efektů vyvolaných každou vlnou zvláší. Princip superpozice vln je důsledkem lineárního charakteru základních rovnic optiky, akustiky ap. Princip superpozice vln je možné vysvětlit jevy ohybu a interference vln. Jeho významným důsledkem je možnost rozložit každý obecný pohyb prostředí nebo pole jednoznačně na lineární kombinaci harmonických vln, například rozklad světla na monochromatické složky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: