princip korespondencePrincip ve vývoji vědy vyjadřující relativní souhlas vědeckých teorií na kvalitativně různých stupních vývoje. Poznávání vůbec, a vědecké poznání zvlášť, postupuje od pravd relativních k pravdám absolutním, přičemž objektivita poznání vzrůstá, aniž by přitom předchozí stadia poznání musela být prostě popřena. Vztah nové teorie k teorii starší obsahuje složku negace, ale též navazování a rozvinutí, stará teorie se objevuje jako zvláštní nebo mezní případ teorie novější a obecnější. Princip korespondence se jeví filozoficky jako důsledek dialektické povahy vývoje vědy odrážející dialektický vztah relativní a absolutní pravdy; současně je princip korespondence projevem působení zákona negace negace stejně jako dialektické jednoty spojitosti a přetržitosti v oblasti vývoje věd: poznání. Ve fyzice je princip korespondence obecně chápán jako požadavek, aby každá nová teorie aspirující na hlubší popis fyzikální reality než teorie dosavadní zahrnovala tuto jako limitní případ (kvantová fyzika pro velké hodnoty kvantových čísel souhlasí s výsledky klasické fyziky, relativistická fyzika pro malé rychlosti souhlasí s nerelativisticku fyzikou ). Princip korespondence poprvé formuloval v roce 1923 N. H. D. Bohr v rámci své teorie atomů ještě před vznikem kvantové mechaniky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: