přímková plochaPlocha, jejímž každým bodem prochází přímka ležící celá na této ploše. Například kuželová plocha (obecná), množina bodů všech přímek procházejících pevným bodem (vrcholem) a danou křivkou (řídicí křivkou) neprocházející vrcholem (je-li řídicí křivka obvod mnohoúhelníka, jde o tzv. jehlanovou plochu). Válcová plocha (obecná), množina bodů všech přímek rovnoběžných s daným směrem, procházejících danou řídicí křivkou (je-li řídicí křivkou obvod mnohoúhelníka, jde o tzv. hranolovou plochu).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: mnohohran, plocha.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: