přikrývač krechtůStroj k nahazování ornice na bočné stěny krechtů, zpravidla polních. Ornice se nahazuje na řádek krechtované plodiny pokrytý slámou. Přikrývač krechtů má zpravidla nahazovací kotouč s rozpojovacími nástroji na čelní stěně. Odhazovaná ornice je usměrňována na krecht stavitelnou clonou. Přikrývač krechtů je zpravidla nesený na traktoru.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 11. 2006
Autor: -red-