příkrovGeologie
Geologie a) lávový příkrov – deskovité těleso vylité lávy; b) deskovitě odloučená část zemské kůry přemísťovaná tektonicky nebo gravitačně na značnou horizontální vzdálenost (až přes 100 km) k předpolí horstva. Jsou příkrovY vrásové (odvozené přetržením středního ramene z velké ležaté vrásy), příkrovY kerné a střižné. Při vzniku střižných příkrovŮ zpravidla nastává odlepení podél plastických souvrství (jíly, soli). Oblast (zóna), z níž příkrov pochází, je kořenová zóna příkrovu. Při přesunování příkrovů bývají nejsilněji vrásněny (borceny) vrstvy. Příkrovy vznikají v oblastech tektonicky namáhaných.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: napismus.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: