příkazní smlouvaSmlouva, jíž se příkazník (mandatář) zavazuje příkazci (mandantovi), že pro něj jednáním uskutečněným zpravidla jeho jménem obstará určitou záležitost (například učiní právní úkon). V českém právu je výslovně upravena v zákoníku obchodním zákoníku, některé smluvní typy upravené občanským zákoníkem se s příkazní smlouvou obsahově prolínají.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 11. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: