příjemRadiotechnika, a) zachycení elektromagnetických vln určitého vysílače, jejich zesílení a reprodukce (viz též radiový přijímač); b) příjem výběrový (diverzitní), současný příjem zprávy několika přijímači. Na výstup se přivádí příjem nejkvalitnější; c) příjem panoramatický, současné sledování intenzity pole řady vysílačů, pracujících ve stejném kmitočtovém pásmu, na obrazovce přijímače; d) příjem směrový, příjem signálů, které přicházejí z daného směru. Viz také navigace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 7. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: