přiháněčSoučást plošných žacích stolů sklízecích řezaček a mlátiček. Přiháněč rozděluje sečený porost na úzké příčné pásy, které přiklání nebo vkládá na žací stůl (přiháněč přikláněcí, vkládací). Skládá se z hrabicových přiháněti rotujících ve směru jízdy rychlostí větší, než je rychlost pojezdová. Hrabice mají při otáčení stálý sklon (přiháněč výstředníkový) nebo se naklánějí do nízných poloh pomocí kladek obíhajících v tvarované drážce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: