přežíváníEkologie, obecně přetrvávání jedineů v populaci v době, kdy již většina ostatních jedinců uhynula. Mírou přežívání je počet jedinců, kteří přežili do určitého věku ze základní výchozí populace, obvykle vztažené ke 100 nebo 1000 jedincům. V tabulkách přežívání, kde se vyjadřuje symbolem lx tvoří v každé věkové třídě doplněk k počtu uhynulých (dx) a slouží k výpočtu očekávané délky života. Přežívání je druhově specifické. Dospělci jsou schopni přežívat více než nedospělá stadia (mláďata). V populacích živočichů je obvykle vysoká úmrtnost (mortalita) jedinců na počátku života, tj. v raných vývojových stadiích (vajíčka, larvy, mladí jedinci) nebo v raných věkovych třídách. Značná úmrtnost a nízký počet přežívajících jedinců je hlavně u populací s vysokou plodností, například u měkkýšů (ústřice), korýšů, hmyzu, ryb a obojživelníků, plazů a některých ptáků.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 9. 2008
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: