prezident republikyIndividuální hlava státu; v parlamentní republice (například Itálie) je prezident republiky volen parlamentem nebo zvláštním sborem, jehož složení určuje parlament. V prezidentských republikách je prezident republiky volen neparlamentní cestou v přímých (například Francie) nebo v nepřímých volbách (například USA). V těchto republikách má prezident republiky rozsáhlou pravomoc, zatímco v parlamentních republikách je prezidentská pravomoc omezena.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: agraciace, demobilizace, mandát, vláda.