Prešov

MapaOkresní město na Slovensku v Prešovském kraji, v Košické kotlině na Toryse. Průmysl strojrenský, oděvní, polygrafický, stavebních hmot, dřevozpracující, mlékárenský, mrazírenský, konzervárenský, lihovarnický, drůbežářský, zpracování soli. Dopravní křižovatka. Filozofická a pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Pravoslavná bohoslovecká fakulta. Divadlo J. Záborského, muzeum, galerie, hvězdárna, Detský folkloristický festival, Akademický Prešov – um. tvořivost vysokoškoláků, Zlatý palcát soutěž um. tvořivosti vojáků. Sportovní areál. Historické jádro je městskou památkovou rezervací. Radnice z let 1511 – 1520 klasicistně přestavěna, novobarokně upravena koncem 19. století a komplex budov výroby a skladu soli (tzv. Rudné bane – Solivary) jsou národní kulturní památky. – Archeologická lokalita – nepřetržité osídlení od paleolitu až po slovanské období (tzv. prešovský typ). V 11.-12. století osidlování i maďarským obyvatelstvem. Písemné prameny se zmiňují o Prešově v roce 1247. Středověká kolonizace v 1. polovině 13. století vytvořila podmínky pro formování města v roce 1299. Od roku 1374 se Prešov stal svobodným královským městem a významným řemeslnickým, obchodním a kulturním centrem. Po přechodné stagnaci v 16.-17. století došlo začátkem 18. století k novému hospodářskému rozvoji Prešova. V roce 1787 vznikly první manufaktury.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Kamenica, Múzeum Slovenskej republiky rád, Prešov, Prešovský kraj, Rožkovany, Sekčov, slovenské výtvarné umění, Ukrajinské národní divadlo.

Sdílet: Facebook Twitter


Reklama: