přesnost měřidelMíra určující správnost údaje měřidel. Vyjadřuje se pomocí krajní absolutní nebo relativní chyby, s níž lze měřidlem měřenou hodnotu dané veličiny určit. Tato chyba zahrnuje jak možnou chybu při kvalifikovaném odečítáni ze stupnice (u přímých a analogových měřidel), tak i chyby způsobené očekávanými náhodnými jevy. Přesnost měřidel se často udává pomocí tzv. třídy přesnosti, vyjádřené určitým číslem. Měřidlo náleží do dané třídy přesnosti, jestliže krajní chyba údajů měřidla v procentech nepře sahuje číslo třídy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 11. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: