přepravníkZařízení k přepravě materiálu, zpravidla volně loženého. Tvoří obal přepravovaného materiálu a může být i jednotkou pro racionální manipulaci s ním. Je buď dopravním prostředkem nebo provází materiál či výrobek od místa výroby až do místa spotřeby (paleta, kontejner, přepravka).

Datum vytvoření: 29. 9. 2005
Datum aktualizace: 29. 9. 2005
Autor: -red-

Reklama: