přenosVýpočetní technika, signál nebo výraz vzniklý jako výsledek součtu číslic na některém místě pozičního zápisu čísel, který převýší základ pozičního zobrazení, v němž jsou tato čísla zapsána. Podle činnosti se rozeznává: přenos rychlý (přenos obcházející normální sčítací obvod), přenos postupný (přenos, při němž se přenosové číslice postupně přenášejí do vyšších řádů, počínaje nejnižším), přenos částečný (přenos, který není uveden do aritmetického procesu v tom cyklu, během kterého vznikl), přenos úplný (přenos, který je uveden do aritmetického procesu v tom cyklu, během kterého vznikl), přenos kruhový (přenos vycházející z nejvyššího řádu, převedený do řádu nejnižšího), přenos záporný (signál nebo výraz, který vznikne, je-li rozdíl mezi číslicemi na některém místě pozičního zápisu záporný), přenos přes devítky (rychlý přenos v devítkové soustavě).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: