prémieEkonomie, doplňková mzdová forma, součást (spolu s odměnami, osobním ohodnocením a podíly na hospodářských výsledcích) pohyblivé složky mzdy. Prémie jsou doplňkovým stimulem hmotné zainteresovanosti, stanoveným podle určitých kritérií při dosažení takových výsledků práce, které nejsou zahrnuty do základní mzdy. Prémie lze poskytnout pracovníkům za předem stanovené výsledky práce, vyjádřené měřitelnými a rozhodujícími ukazateli množství, kvality, hospodárnosti a efektivnosti práce, které pracovníci významně ovlivňují a za které odpovídají, a to podle předem stanovené číselné závislosti výše prémií na míře plnění stanovených ukazatelů. Jsou nejrozšířenější formou hmotné pobídky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: výkonnostní odměna.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: