Přední Indie

MapaPoloostrovy
Poloostrov na jihu Asie mezi Arabským mořem a Bengálským zálivem; 2,09 milionů km2. Zaujímá dvě třetiny území Indie, jižně od Indoganžské nížiny. Pobřeží je málo členité a převážně ploché. V jižní části Přední Indii lemují pobřeží horská pásma Východního a Západního Ghátu. Vnitrozemí vyplňuje plošina Dákkhin, která na severu přechází do plošiný Málva. Podnebí subtropické monzunové, směrem do vnitrozemí roste kontinentalita. Na pobřeží bujná džungle, ve vnitrozemí suché lesy a savany. Velké nerostné bohatství: ložiska kamenného uhlí, rud železa, manganu, mědi, chromu, titanu, bauxitu; zlata.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: Arabské moře, Bengálský záliv, Manárský záliv, Palcký průliv, Urísa, Západní Ghát.


Reklama: