předivkovitíZoologie

Yponomeutidae – čeleď drobných motýlů. Housenky spřádají hnízda, v nichž se vyvíjejí a kuklí. V České republice se vyskytuje přes 40 druhů. Některé druhy jsou škůdci v zemědělství, například předivka zhoubná, Yponomeuta evonymellus, a předivka ovocná, Yponomeuta padellus. Oba druhy škodí na ovocných stromech, na dubech, topolech a dalších dřevinách.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 9. 2021
Autor: -red-Reklama: