predaceZoologie / Ekologie

[Latina], kořistnictví, kořistění – dravý způsob života, při němž živočich (predátor) aktivně vyhledává a loví kořist potravu. Predátor loví obvykle více druhů jiných živočichů jako potravu, naopak určitý druh je jen zřídka loven jediným predátorem. Vztah predátora ke kořisti je považován za hlavní příčinu kolísání početnosti populací predátora i populací kořisti. Přemnoží-li se populace predátora, klesá početnost kořisti a následně i predátora. Pak roste početnost kořisti a následně opět početnost predátora.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 12. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: predátor.

Reklama: