precese zemské osyDlouhodobý periodický pohyb zemské osy, vyvolaný gravitačním působením Slunce, Měsíce a planet na přebytek hmoty podél rovníku Země, způsobený jejím zploštěním. Měsíc a Slunce působí tzv. lunisolárni precesi, při které osa rotace Země opíše kuželovou plochu jednou za 25700 roků (tzv. platónský rok). Osa kužele míří k pólu ekliptiky, poloviční úhel u vrcholu kužele se rovná úhlu sevřenému rovinami zemského rovníku a ekliptiky (asi 23°26'). Tím se mění poloha světového pólu a světového rovníku. Jarní bod se posunuje asi o 50,41" za rok proti směru zdánlivého pohybu Slunce. Planety rovněž působí na polohu roviny zemské dráhy a vyvolávají periodickou změnu polohy ekliptiky, nazývanou planetární precese, která vede k ročnímu posuvu jarního bodu o 0,10" v opačném směru než precese lunisolární. Planetární precese vyvolává též periodickou změnu sklonu ekliptiky (od 21°55' do 24° 18', perioda 40000 roků). Podle teorie relativity se posuv jarního bodu vyvolaný lunisolární precesí zmenšuje o 0,02" (tzv. geodetická precese). Souhrnně působí lunisolární a planetární precese, zvaná všeobecná precese, posuv jarního bodu o 50,29" za rok proti směru zdánlivého pohybu Slunce na obloze.

Datum vytvoření: 23. 9. 2008
Datum aktualizace: 23. 9. 2008
Autor: -JH-

Odkazující hesla: střední jarní bod.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: