preadaptaceBiologie, evoluční jev, který existuje jako jeden ze způsobů přizpůsobení prostřednictvím přírodního výběru. Základem je potenciální multifunkcionálnost orgánů. Projevuje se jako reálná připravenost organismů k existenci při změně prostředí. Jsou to všechny znaky a vlastnosti organismu i jeho populace, které při změně životních podmínek umožňují další existenci organismu změnou nebo rozšířením své funkce. Podstatou preadaptace je skutečnost, že ke genomu populace náležejí také alely vzniklé mutací, které jsou za daných životních podmínek bez významu a nepodléhají selekci. Jestliže se životní prostředí změní, mohou tyto alely upravit nebo rozšířit funkce organismu, a tak přispět k jeho přežití.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: