pražské povstání 1483Náboženství
Sociální a náboženský boj v Praze v září 1483; byl vyvolán rekatolizačními snahami Vladislava II., který prosadil ve Starém a Novém Městě pražském protikališnické městské rady. Když byla jejich moc ohrožena kališnickou opozicí, připravili konšelé na noc 25.9. spiknutí, při němž měli být povražděni představitelé kališnického patriciátu. Kališníci však ovládli již 23. 9. obě radnice; boj vyvrcholil lidovým povstáním 24. 9. ve Starém a Novém Městě a na Malé Straně; konšelé byli většinou popraveni (někdy se užívá označení druhá pražská defenestrace), z měst byli vyhnáni katolíci a byly dosazeny nové městské rady s převahou řemeslníků. Povstání v Praze mělo velký ohlas v českých zemích i v Evropě (obavy z nových husitských válek); Vladislav II. byl nucen uznat nově dosazené městské rady. Pražské povstání 1483 tvoří závěr husitsko-kališnického období českých dějin.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 9. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: Praha.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: