Prandtlova analogieMembránová analogie – mechanika analogie (obdoba) mezi napjatostí krouceného prizmatického prutu a deformací membrány. Vychází z formální shody dvou rovnic – a) diferenciální rovnice popisující průhyb (způsobený mírným přetlakem) mydlinové blány (popřípadě jiné membrány) napjaté v rovinném rámu; b) rovnice pro funkci napětí, definující smykové napětí v průřezu krouceného prutu. Prandtlovu analogii lze prakticky využít k experimentálnímu určení napětí v průřezech složitějších tvarů, kde výpočet je velmi obtížný. Jsou-li okraje krouceného průřezu a membrány podobné, platí: smyková napětí mají směr tečen k vrstevnicím membrány, jejich velikost je určena spádem membrány a velikost krouticího momentu objemem uzavřeným membránou a rovinou její základny, tj. objemem Prandtlova vrchlíku napětí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 3. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: