Prameny LabeStátní přírodní rezervace (upravená a rozšířená dřívější Západokrkonošská rezervace), vyhlášená roku 1980, rozloha 2884 hektarů. Zahrnuje nejhodnotnější vrcholové části Krkonoš v pramenné oblasti Labe s alpínskými loukami, subarktickými rašeliništi, pásmem kleče a lesními porosty s květenou a zvířenou. Vyskytuje se zde mnoho eademitů a reliktů. Součástí rezervace jsou, Labský důl, Pančická louka a Kotelné jámy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 10. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Kotelní jámy, Pančická louka.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: