pramenVodní zřídlo, zdroj – místo přirozeného volného vývěru podzemní vody na zemský povrch. Podle geologické stavby a vývěru se prameny dělí na výstupné (voda vystupuje na povrch působením přetlaku zdola nahoru) a na prameny sestupné. Z těch jsou nejznámější prameny údolní (roklinová podzemní voda plynule stéká propustnými horninami ke dnu údolí), pramen vrstevní (voda je uzavřena mezi dvěma vrstvami hornin a na místě jejich výchozu „na den“ vyvěrá), pramen přelivný (voda v nepropustném ekvipocenciály pánvovitém podloží na jeho okrajích přetéká). Podle vodnosti se prameny dělí na: a) pramen stálý, kde voda vyvěrá po celý rok. b) pramen občasný (periodický), voda vyvěrá jen občas. Většinou vyrovnaná teplota pramene během roku umožňuje osídlení typickými stenotermními organismy. Organismy žijící pouze v pramenech se označují jako krenobionti. V pramenech žijí například železité a sirné bakterie, z rostlin například různé druhy sinic a řas, játrovky, mechy, z živočichů hlavně ploštěnky, lasturnatky, klanonožci a chrostíci.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Vichy.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: