pracovní prostředíSouhrn materiálních a společenských podmínek pracovního procesu daných stavebním, prostorovým a technickým vybavením pracovišť, výrobními parametry technologického procesu, organizačními faktory pracovního procesu a fyzikálními faktory prostoru, na který je pracovní prostředí vázáno (hluk, prašnost, teplotní a vlhkostní režim, proudění vzduchu, osvětleni). Pracovní prostředí tvořící nadsystém vazeb typu "člověk – stroj" a podsystém vazeb typu "člověk – životní prostředí" se v rámci věd o práci posuzuje především na základě analýzy tzv. pracovní pohody pracovníků, zjišíované v rámci pracovního lékařství a ergonomie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: