pozůstalíOsoby v rodinném či obdobném vztahu k zemřelému, v rozsahu vymezeném v České republice zejména zákonem o nemocenském pojištění zaměstnanců, občanským zákoníkem a zákoníkem práce. Pozůstalí, jimž náleží pohřebné, jestliže zemřelému vypravili pohřeb, jsou manžel (manželka), druh (družka), děti, rodiče, děd a bába, sourozenci, tchán a tchyně, zeť a snacha zemřelého, náhrada nákladů na výživu náleží pozůstalým, kterým zemřelý výživu poskytoval či byl povinen poskytovat. Při jednorázovém odškodnění v případě smrti pracovním následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání jsou oprávněnými pozůstalými manžel, děti s nárokem na sirotčí důchod a výjimečně i rodiče zemřelého.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 12. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: