pozitronová tomografieEmisní počítačová tomografie. Do organismu se na příslušné místo vpraví radionuklidy s pozitronovou radioaktivitou. Pohyblivým detektorem, popřípadě systémem detektorů, se registruje počet pozitronů vycházejících z těla v daném směru daného řezu. Používají se většinou biogenní radionuklidy s krátkou dobou života (například 11C, 15O, 13N), tím se snižuje radiační zátěž organismu. Pozitronová tomografie umožňuje zejména zkoumání metabolismu značených látek v různých tkáních (glukóza, kyslík). Krátkodobé radionuklidy pro pozitronovou tomografii je nutno vyrábět přímo na pracovišti (na cyklotronech).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 7. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: