pozitivismus právníPrávní teorie ztotožňující právo s obsahem norem vydaných nebo aspoň garantovaných státem a omezující se na jejich gramaticko-logický výklad. Poznání společenských souvislostí, obsahové podmíněnosti, hodnocení práva pokládá za nepotřebné. Rozšířil se v 19. století v několika formách (analytická jurisprudence, exegetická škola, pojmová jurisprudence, vědecký pozitivismus, zákonný pozitivismus) a přispěl k posílení formální právní jistoty a zákonnosti liberální éry. Od začátku 20.století se stal pro svůj formalismus předmětem kritiky. V modernizované podobě zůstává však stále jedním z nejrozšířeáějších směrů právní teorie i praxe kapitalistických zemí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 10. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: